Radošās aģentūras, protams, viena no otras atšķiras – ar pieeju, ar mārketinga un reklāmas filozofiju, ar darba stilu un izvēlēto komandas formātu -, taču ir dažas lietas, kas tām ir kopīgas. Viena – pavisam noteikti, un tā ir nepieciešamība nonākt no idejas aizmetuma līdz tās pilnīgam izpildījumam.

Tālāk tiek ieskicēti soļi, kas ir jebkuras radošās reklāmas kampaņas izstrādes pamatā. Protams, kāds no šiem soļiem var tikt izlaists, kāds cits – kombinēts ar citām darbībām, taču pamata struktūra jebkurai radošās kampaņas izstrādei un realizācijai būs šāda.

Viss sākas ar to, ka projekta direktors, iespējams, arī radošās komandas pārstāvji tiekas ar klientu, lai saprastu, kādas ir viņa vajadzības – kāds ir produkts vai pakalpojums, kam nepieciešams atbalsts, un kas ir galvenā problemātika.

Pēc tikšanās ar klientu projekta direktors uzraksta kopsavilkumu jeb “brīfu”, kurā tiek aprakstīta problēma. Kopsavilkums iekļauj arī salīdzinošo analīzi, izpēti, radošā direktora piedāvātos virzienus, kā arī klienta akceptu.

Tad, kad klients apstiprinājis “brīfu”, visa radošā komanda, sākot no radošā direktora, beidzot ar tekstu autoru, tiek iepazīstināta ar šo problēmu, un tiek noteikts laika periods, kurā uzdevumu jāatrisina, budžets, ieteicamie mediji, kā arī citi faktori.

Radošā komanda sāk darbu, kas var ilgt vairākas dienas vai pat nedēļas, un piedāvā pirmās idejas radošajam direktoram.

Pēc tam radošais direktors atmet nederīgās idejas un norāda, pie kurām idejām būtu jāturpina strādāt, savukārt radošā komanda turpina izstrādāt arvien jaunus risinājumus, iesaistot ražošanas departamentu, projekta direktoru un arī citus aģentūras darbiniekus, lai pārliecinātos, ka joprojām tiek ievērots “brīfs”. Turklāt ražošanas departamenta dalība ir nepieciešama, lai novērtētu potenciālās izmaksas – vai idejas iekļaujas klienta budžetā.

Kad radošais direktors apstiprinājis idejas, tās tiek prezentētas klientam, arī klienta pusē arī, protams, notiek apspriede – tās rezultātā vai nu radošajai aģentūrai jāpārstrādā idejas, vai arī idejas tiek atzītas par gana labām realizācijai. Vēlreiz tiek pārskatīts budžets, un aģentūra sāk darbu pie ideju iedzīvināšanas.

Pēc tam, kad reklāmas nonākušas pie patērētāja, aģentūra monitorē rezultātus un pēc noteikta laika perioda ziņo klientam par kampaņas atdevi.