Lai arī varētu šķist, ka radošās aģentūras galvenais uzdevums ir dažādu ideju radīšana un piedāvāšana klientam, tās ikdienas pienākumi ir krietni daudzveidīgāki. Protams, lielākā daļa darbību paliek aizkulisēs, kamēr balvas plūc tieši radošās idejas, tomēr bez pamata funkciju nodrošināšanas netaptu ne izcilas radošās kampaņas, ne arī ilgtspējīgi reklāmas risinājumi.

Nebūs nekādu radošo kampaņu, ja nebūs, kuram tās sagatavot – līdz ar to radošās aģentūras viens no uzdevumiem ir klientu piesaistīšana. To var darīt vai nu piedaloties dažādu uzņēmumu izsludinātajos konkursos jeb “pičos”, vai arī reklamējoties pašiem un cerot, ka klients viņus pamanīs.

Kad nolemts par sadarbību, aģentūrai pilnībā jāizprot klients un viņa vajadzības, līdz ar to jāveic nopietni pētniecības darbi. Ir jāapkopo visa iespējamā informācija par produktu – tā īpašības, kvalitāte, priekšrocības un trūkumi; esošie un nākotnes mārketinga risinājumi; konkurentu piedāvājums; kopējā situācija tirgū; izplatīšanas metodes; auditorijas vēlmes un vajadzības, un tā tālāk. Šīs informācijas apkopojums palīdz reklāmas kampaņu plānošanā.

Reklāmas kampaņas plānošana ir viena no primārajām reklāmas aģentūras funkcijām, un tā ir iespējama tikai pēc izpētes stadijas, kad saprastas būtiskākās produkta priekšrocības.

Pēc tam seko radošo risinājumu izstrāde, kas ir viena no svarīgākajām reklāmas aģentūras veiktajām darbībām – ja radošais risinājums būs vājš, arī izcila stratēģija un plānošana nepalīdzēs. Šajā procesā tiek iesaistīti tekstu autori, mākslinieki, fotogrāfi, maketētāji, radošie direktori un citi eksperti. Apzinoties to, ka atraktīvas reklāmas palīdz labāk pārdot produktu, radošajos risinājumos tiek ieguldīts milzums pūļu.

Lai par produktu uzzinātu mērķauditorija, nepieciešams izvēlēties īstos medijus – radošās aģentūras mediju plānotāji ir gana pieredzējuši, lai zinātu, kuriem medijiem ir potenciāls sasniegt visvairāk iespējamo klientu par vismazākajām izmaksām.

Ņemot vērā, ka reklāmas kampaņas izmaksām nav griestu, aģentūras viens no uzdevumiem ir piedāvāt klientam sabalansētu reklāmas budžetu, kas tiek izmantots pilnvērtīgi un ar lielāko atdevi.

Nenoliedzami, visas iepriekšējās darbības nebūs efektīvas, ja nenotiks laba koordinācija starp klientu, aģentūru, medijiem un produkta izplatītājiem, tāpēc jāatceras – laba komunikācija ir viens no priekšnoteikumiem efektīvai reklāmas kampaņai.