Kad sākat interesēties par reklāmas pasaulē notiekošo, var nākties saskarties ar dažādiem jēdzieniem, kuru precīza nozīme var arī nebūt līdz galam saprotama. Reklāmas aģentūra, mediju aģentūra, digitālā aģentūra… un radošā aģentūra. Nebūs melots, ja teiksim, ka bez radošās aģentūras radīt pārliecinošu reklāmu jaunam produktam vai pakalpojumam būs sarežģīti. Kāpēc? Jo radošā aģentūra ir reklāmas kompānija, kas piedāvā unikālu kombināciju – stratēģiju, mārketingu, koncepcijas izstrādi, dizainu, tehnoloģiskos risinājumus un pašu reklāmu, turklāt vienuviet. Jau sen pagājis ir laiks, kad jaunam produktam pietika ar vienkāršu logo, daudz-maz atbilstošu vizuālo risinājumu un samērā labskanīgu nosaukumu, un nebija nepieciešamas pārējās disciplīnas, kas to padarītu efektīvu. Šodien radošās aģentūras ir galvenais izejas punkts, no kura visas radošās idejas tiek iedzīvinātas realitātē, izmantojot visus iespējamos reklāmas kanālus un komunikācijas stratēģijas.

Radošā aģentūra piedāvā četrus galvenos pakalpojumus, bez kuriem nav iedomājama labas reklāmas radīšana. Pirmais no tiem ir stratēģijas izstrāde. Ikviena laba ideja sākas ar pārdomātu stratēģiju. Radošās aģentūras gadījumā stratēģija ir galvenais elements, ap kuru tiek izstrādāti mārketinga risinājumi, tostarp tiek noskaidrota mērķauditorija, identificēti nepieciešamie pasākumi, nostabilizēta mārketinga pozīcija, saprasti galvenie zīmola spēcīgie punkti, noteikts zīmola tonis, analizēti konkurenti, kā arī tiek veiktas citas darbības.

Pēc tam seko radošais dizains, kas ir radošās aģentūras viens no spēcīgākajiem trumpjiem. Pie tā var pieskaitīt grafisko dizainu, tradicionālo drukāto mediju dizainu, digitālo dizainu, mājaslapas dizainu un paša zīmola izstrādi. Radošās aģentūras profesionāļi piedāvā visu nepieciešamo, lai zīmols tiktu veiksmīgi komunicēts visdažādākajos mārketinga materiālos. Tāpat radošā aģentūra piedāvās risinājumus, kā produktu vai pakalpojumu visveiksmīgāk pārdot interneta vidē, izstrādājot mājaslapas stratēģiju un dizainu, sociālo mediju stratēģiju, digitālo reklāmu, komunikāciju interneta vidē, tāpat piedāvās meklētājam optimizētus tekstus (SO), kā arī programmatūras izstrādi.

Īstās mērķauditorijas atpazīšana un tās sasniegšanas ceļi ir arī radošās aģentūras uzdevums, tostarp tā piedāvās reklāmas plānošanu medijos, kā arī reklāmas pirkšanu. Radošās aģentūras galvenais mērķis ir salāgot radošos risinājumus ar ikdienas realitāti, lai izcilās idejas nepazustu nepiemērotos komunikācijas kanālos, un vēstījums nonāktu tieši pie mērķauditorijas.