Tiem, kas apēduši pudu sāls reklāmas lauciņā – neatkarīgi, kā klienti vai reklāmas veidotāji -, jautājums par to, ko īsti dara radošā aģentūra, varētu šķist nedaudz dīvains. Taču ikvienam, kurš pirmo reizi saskaras ar nepieciešamību sadarboties ar radošo aģentūru, var rasties gana neatbildētu jautājumu.

Visbiežāk klienta un radošās aģentūras sadarbība sākas ar konkursu, kas reklāmistu valodā tiek dēvēts par “piču” (no angļu valodas vārda “pitch”). “Pičs” ir konkursa formāts, kurā klients dod darba uzdevumu virknei reklāmas aģentūru, ar kurām būtu gatavs sadarboties, un rezultātā tiek izvēlēta viena, kas vislabāk atrisina darba uzdevumu. Protams, sadarbība var uzsākties arī citādi, piemēram, izvēloties aģentūru pēc tās saņemtajām balvām, citiem klientiem izstrādātiem risinājumiem vai arī vēl kādiem citiem aspektiem.

Kad noslēgts līgums, sākas īstais darbs – aģentūra piekrīt veikt konkrētu darbu par konkrētu samaksu, kas var būt vai nu stundu atalgojums vai gabaldarbs.

Galvenais, ar ko nodarbojas radošā aģentūra – meklē risinājumus klienta problēmām. Tas, ar kādām problēmām sastopas klients, ir atkarīgs no nozares, kurā klients darbojas, viņa biznesa attīstības līmeņa un izvirzītajiem mērķiem. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties tirgū ieviest jaunu produktu vai pakalpojumu, atsvaidzināt jau labi pazīstama produkta imidžu, veicināt pārdošanu vai arī apgūt jaunus tirgus, radošā aģentūra nāks klajā ar piedāvājumiem, no kuriem varēsiet izvēlēties piemērotāko.

Lai radošā aģentūra spētu pilnvērtīgi darboties un atrast pašus piemērotākos risinājumus, tai ir nepieciešams zināt maksimāli daudz par klienta produktu, arī par klienta uzņēmuma vēsturi, tā stiprajiem punktiem, iespējamiem zemūdens akmeņiem, kā arī pilnībā jāpārzina konkurentu piedāvājums. Nav iespējams izveidot labu radošo reklāmas kampaņu, nepārzinot lauciņu, kurā klienta uzņēmums spēlē – līdz ar to radošo risinājumu izstrāde ir pilnībā atkarīga no konteksta. Tā, piemēram, nav iespējams izstrādāt kampaņu kādam kosmētikas līdzeklim, ja nav zināms, ko dara konkurenti, jo pretējā gadījumā var nākties saskarties ar situāciju, kad izstrādātā reklāmas kampaņa īpaši neatšķiras no konkurentu darinājuma, un, pašā sliktākajā gadījumā, veicina konkurenta preču iegādi.

Līdz ar to būtiski, lai klienta un radošās aģentūras starpā būtu pilnīga uzticēšanās un notiktu savlaicīga informācijas apmaiņa, tikai tas garantēs veiksmīgu rezultātu.