Radošās aģentūras izvēle ir būtisks un nozīmīgs process, jo tieši no tās darba būs atkarīgi jūsu produkta vai pakalpojuma panākumi tirgū. Tieši radošās aģentūras darbs veidos jūsu izstrādātā produkta tēlu, noteiks, vai tas uzrunā vai neuzrunā potenciālos klientus, un, beigu beigās, būs būtisks aspekts jūsu biznesa turpmākā izaugsmē.

Tieši tāpēc, kad izvēlaties radošo aģentūru, ir svarīgi noskaidrot pašus būtiskākos jautājumus. Ja atbildes uz kādu no šiem jautājumiem nav, vai arī tā ir neapmierinoša, iespējams, ir vērts palūkoties kāda cita potenciālā sadarbības partnera virzienā, jo no radošās aģentūras performances patiešām ir atkarīgs ļoti daudz.

Vispirmām kārtām būtu jāsaprot, ko īsti piedāvā radošā aģentūra. Lai arī šis termins no vienas puses ir skaidrs, no otras tas ir samērā izplūdis, tāpēc pirmajā sarunā ar potenciālo sadarbības aģentūru būtu precīzi jānoskaidro, kas ietilpst tās piedāvātajā pakalpojumu paketē. Ir jāuzzina, kuros reklāmas lauciņos tā ir spēcīgākā un kādiem mārketinga risinājumiem dod priekšroku. Vēlams saņemt atbildi, kāda ir radošās aģentūras attieksme pret digitālajiem risinājumiem un kāda – pret tradicionālajiem medijiem. Ja jūsu produkts ir inovatīvs, digitāls un interaktīvs, taču radošā aģentūra uzskata, ka galvenie reklāmas kanāli ir televīzija un drukātie mediji, iespējams, jums nebūs pa ceļam.

Jānoskaidro, kādas sekmes ir mediju plānošanas un pirkšanas lauciņā – var gadīties, ka jums būs jāievāc papildu informācija no trešajām personām, taču, ticiet, tas atmaksāsies. Un, ja jums ir svarīgi radošie risinājumi, palūkojaties aģentūras apbalvojumu plauktiņā – protams, ir radošās aģentūras, kas nepiedalās dažādos reklāmas festivālos, taču pāris statuešu vai diplomu klātbūtne noteikti ir uzskatāma par labu zīmi.

Kad esat iepazinies ar radošās aģentūras vispārējo piedāvājumu, uzziniet visu par naudas jautājumiem – kāda ir stundas likme visiem projektā iesaistītajiem, vai aģentūra spēj jau pirms projekta uzsākšanas sastādīt precīzu tāmi, un cik liela naudas summa tiek plānota neparedzētiem gadījumiem.

Nepieciešams arī apzināt precīzu projektā iesaistīto cilvēku sarakstu, pats svarīgākais – kurš būs aģentūras pārstāvis, ar kuru tiks risināti visi jautājumi. Pirms līguma slēgšanas iepazīstieties ar šo cilvēku, jo viņš būs tas, ar kuru strādāsiet diendienā.